Aktualności

W dniu 28.listopada Komisja w składzie Andrzej Kiernia -wykonawca, Karol Paluch- insp. nadzoru, Stanisław Szeliga-z-ca wójta, Ryszard Pietras-inspektor U.G. oraz Wiesław Parzygnat- sołtys dokonała odbioru robót budowlanych boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Pyzówce. Całkowity koszt II etapu budowy boiska wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 773 899,39zł . Planowany termin oddania boiska do użytku to 2013 rok.

 W dniu 18. listopada br. ks. proboszcz Tomasz Gucwa oficjalnie podziękował Janowi Habernemu oraz Łukaszowi Fic za wykonanie oświetlenia Krzyża na Mazurce. Remont Krzyża, który prowadzony był od września, obejmował wyczyszczenie i pomalowanie farbą elementów konstrukcji oraz wymianę oświetlenia na LED wraz z zabezpieczeniem odgromowym. Remont kosztował ponad 10 tys. zł.

Tegoroczne obchody Złotych i Diamentowych Godów odbyły sie we wtorek, 2 października w restauracji „Pstrąg” w Łopusznej. Na okolicznościową uroczystość zjechali mieszkańcy Gminy Nowy Targ , którzy w tym roku obchodzą święto 60-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Był uroczysty toast wzniesiony na cześć Jubilatów, obiad, posiady przy muzyce góralskiej, dyplomy uznania . Kilkugodzinne serdeczne spotkanie było okazją do wspomnień i wspólnych rozmów. Wśród zaproszonych gości byli również pyzowianie Eugeniusz i Helena Kowal.

W niedzielę 30.września odbyło się w Pyzówce Zebranie Wiejskie. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Wiesław Parzygnat, Urząd Gminy reprezentował Z-ca wójta Stanisław Szeliga, a uczestnikami było 31mieszkańców wsi. Przebieg obrad

Porządek Zebrania :   

1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa od ostatniego Zebrania Wiejskiego od15.05.2012r.     

2. Propozycje rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2013r.  

W dniu 31 sierpnia br.nastąpiło oficjalnie oddanie nowo powstałego ogólnodostępnego palcu zabaw w centrum wsi. Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Nowy Targ, natomiast wykonawcą firma "Hydro- Wielkopolska Place Zabaw Beata Przepióra z Mosiny. Całkowity koszt budowy placu zabaw w Pyzówce wyniósł 44 397,37 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków unijnych pochodzacych z programu Stowarzyszenia Spisza i Okolicy- Lider + .

Strony

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:1,106,528
  • Liczba wejść:127,978