W niedzielę 30.września odbyło się w Pyzówce Zebranie Wiejskie. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Wiesław Parzygnat, Urząd Gminy reprezentował Z-ca wójta Stanisław Szeliga, a uczestnikami było 31mieszkańców wsi. Przebieg obrad

Porządek Zebrania :   

1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa od ostatniego Zebrania Wiejskiego od15.05.2012r.     

2. Propozycje rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2013r.  

3. Informacje z Gminy  m.in sprawy kanalizacji, budowy boiska sportowego, projektowania sali gimnastycznej, asfaltowanie dróg , utwardzanie dróg polnych. 

4. Propozycje Rady Sołeckiej do budżetu gminy na 2013rok. 

5. Wolne wnioski, pozostałe sprawy.

Ad1 Sprawozdanie z wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego na 2012r kwota 43803,80 zł

1) Zabezpieczenie i umocnienie drogi gminnej na ulicy Turystycznej (zabudowa potoku od Grzybka do mostku do Felegra ok 40 mb )14 000

2) remont dróg polnych( gminnych) utwardzenie oraz wykonanie odwodnień(Polna) 14 803,80 wykonano :

a) żwirowanie drogi za Wałachem ( 25 sam . żwiru)

b) zakupiono 240 szt (ok120mb) korytek na ulicę Polną - 7.300zł

c) regulacja potoku przy Grzybkach- ułożenie koryt i poszerzenie jezdni

3) utrzymanie boiska gminnego 2 000- przekazano środki na Klub Sportowy "Krokus"

4) promocja wsi 1 000 - budowa i utrzymanie strony internetowej i inne

5) Remont chodnika na ulicy Podhalańskiej - 12 000 ( w realizacji planuje sie zakup kostki; aktualnie powstaje projekt kładki wraz z pozwoleniem wodno-prawnym na jej wykonanie)

Ad 3 Pozostałe roboty wykonane ze środków gminnych:

 1) budowa boisko sportowego 2) budowa placu zabaw w centrum wsi

3) remont remizy OSP - realizowane 4) asfaltowanie drogi nad Kaplicą- będzie realizowane

5) remont drogi na Mazurce- będzie realizowane

6) Kanalizacja poczatek realizacji w kierunku Pyzówki ( termin wykonania 2012-2014).

Ad 2ropozycja Rady Sołeckiej aby Fundusz Sołecki na 2013r w kwocie 25.140,90 przekazać na :

 -Remont dróg gminnych i chodników, wykonanie odwodnień. Informacja o dodatkowym Funduszu Sołeckim

Ad 5 Propozycja Rady Sołeckiej do budżetu gminy na 2013r

budowa sali gimnstycznej

budowa kanalizacji od zlewni Trute do Pyzówki

ocielpenie Szkoły Podstawowej.

 

Na tym zebranie wiejskie zakończono.

 

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:667,434
  • Liczba wejść:61,435