Słowa powitania skierowane do Ks. kardynała Stanisława Dziwisza podczas sumy odpustowej, którą odprawiał w Kościele Parafialnym w Pyzówce a wygłoszone przez sołtysa Wiesława Parzygnata.

„ Zawsze nosiłem w swoim sercu miłość do tego Kościoła, który mnie zrodził, miłość do gór z krzyżem na Giewoncie, do Krakowa z jego bogactwem duchowym i artystycznym do miast i wsi z ich tradycjami"

mamy nadzieję , że mówiąc te słowa jego Eminencja miał na myśli też i naszą wioskę Pyzówkę, która też ma swój krzyż na jednym wzniesieniu.

Z dumą i podziwem obserwowaliśmy jak nasz krajan, prawie sąsiad przez 27lat z tak wielkim oddaniem pomagał, asystował, towarzyszył i posługiwał Janowi Pawłowi Wielkiemu

Eminencjo - spotykałeś się i spotykasz z wielkimi tego świata ; świata polityki, kultury , kościoła a dzisiaj dzięki opatrzności Bożej spotykasz się z nami prostymi góralami , którzy swoją siłę czerpią z wiary, tradycji, ze swych korzeni, przywiązania do ziemi i ciężkiej pracy na niej.

Dziękując księdzu kardynałowi za przyjazd do naszej parafii prosimy o poświęcenie efektów prac remontowych i budowlanych w Kościele i wokół domu Bożego jak i na plebani, które organizował i którymi kierował nasz proboszcz.

Prosimy o słowo Boże, które wzbogaci nas duchowo i o błogosławieństwo , które umocni nas w życiu i dalszych działaniach.

W imieniu Rodziców dzieci , dla których jest to kolejny ważny dzień z życia prawdziwego chrześcijanina, prosimy księdza kardynała o udzielenie im sakramentu bierzmowania . Sakramentu, który wzmocni wiarę naszych dzieci w Chrystusa. Sakramentu w którym przy pomocy Darów Ducha Świętego Ci młodzi ludzie będą swoją wiarę wyznawać bronić i co ważne zgodnie z nią żyć.

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:1,545,828
  • Liczba wejść:171,557