Obchody Niedzieli Palmowej rozpoczynają uroczystości Wielkiego Tygodnia.

W Kościele parafialnym w Pyzówce uroczystą procesję poprowadził ks. Proboszcz .   Po raz pierwszy procesja wokół Kościoła była inspirowana symbolicznym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. Po sumie ks. Proboszcz roztrzygnął konkurs na najpiękniejsza palmę, ale nagrody otrzymały wszystkie dzieci .

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ