W roku 1972 redaktor Władysław Błachut napisał:" Należy nadmienić, że przed piętnastu laty Pyzówka niczym nie różniła się od wsi góralskich, może tylko tym, że w okolicy uważano ją za jedyną z najbardziej zacofanych wsi. Od średniowiecza niewiele się tu zmieniło. Zasadnicze zmiany zaczęły się w 1954r. za sprawą miejscowych działaczy, a zwłaszcza ówczesnego prezesa Koła ZSL Jana Roli. 

 "Awans Pyzówki" Władysław Błachut (...) Na około sześciuset hektarach ziemi gospodarzyło tam niewiele ponad stu gazdów, którzy nie mieli przed sobą żadnych perspektyw i możliwości kontaktowania się ze światem (bezdroża-do Nowego Targu 12km). I wtedy właśnie Jan Rola wpadł na pomysł, że jednak Pyzówka ma coś, czym mogła by  zaimponować ludziom z dolin, a mianowicie swój uroczy krajobraz i nieskażone niczym powietrze. Trzeba tylko te przyrodzone dobra Pyzówki jak najprędzej uprzystępnić szerokiemu światu (....).

Poniżej publikujemy autentyczny życiorys własnoręcznie spisany przez Jana Rolę w 1969roku .

W następnych odcinkach zaprezentujemy osiągnięcia tamtych lat. Redakcja portalu liczy na Państwa pomoc w zbieraniu drogocennych pamiątek (fotografii, dokumentów i innych), ale też wspomnień, które chcemy ocalić od zapomnienia. Kontakt wparzygnat@op.pl. Dziękuję

 

 

Jan Rola

 Pyzówka nr 41

 powiat Nowy Targ

 

Życiorys

             Urodziłem się dnia 12 lutego 1905 r. w wsi Pyzówka powiat Nowy Targ jako syn Jana i Katarzyny z Ficów Rola, rolników posiadających 4 hektarowe gospodarstwo rolne w terenie górskim. Szkołę podstawową w zakresie 7 klas ukończyłem w Pyzówce i ostatnie klasy w Nowym Targu

             Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczałem do gimnazjum im. Konarskiego w Krakowie gdzie ukończyłem 4 klasy w r 1924. Nie mając możliwości dalszego kształcenia się z powodu choroby ojca i licznego rodzeństwa, zmuszony byłem przerwać naukę  ażeby pracą przyjść z pomocą rodzinie . W latach 1925-1929 pracowałem jako robotnik przy wypalaniu cegły w Cegielni Miejskiej w Nowym Targu .

             W roku 1930 zostałem delegowany przez Wydział Powiatowy w Nowym Targu na 1-roczy kurs sekretarzy gminnych i miejskich przy Wydziale Samorządowym w Lwowie który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Po ukończeniu kursu zostałem przyjęty do pracy przez Wydział Powiatowy w Nowym Targu na stanowisku sekretarza objazdowego gmin jednostkowych : Pyzówka, Dział, Morawczyna i Krauszów gdzie pracowałem do roku 1934.

             W roku 1932 ożeniłem się z córka tut. Wioski i objąłem prowadzenie gospodarstwa rolnego   rodziców prowadząc zawód rolnika i pracownika umysłowego. Po ukończeniu w roku 1935 kursu kilkumiesięcznego dla sekretarzy  dla gmin zbiorowych w Krakowie i złożeniu egzaminu kwalifikacyjnych zostałem przydzielony od dnia 1.IV 1935 r. na stanowisko sekretarza gminy zbiorowej Ludźmierz pow. Nowy targ na którym to stanowisku pracowałem do dnia  30.VII1951. W latach 1947-1949 ukończyłem kurs księgowości przy Związku Rewizyjnem w Krakowie uzyskując tytuł księgowego- (nieczytelne) oraz uzupełniłem średnie wykształcenie. W latach1951-1954  przeniesiony służbowo pełniłem obowiązki kierownika Wydziału Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowe a od roku 1955 pracuję na stanowisku kierownika  referatu inwestycyjnego Wydziału Oświaty Prezydium P.R.N. w Nowym Targu  do czasu obecnego. W roku 1965 została mi nadana odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego za działalność społeczną, a w roku 1966 odznaczony zostałem Złotym Krzyżem Zasługi.

             Działalność w organizacjach społeczno-politycznych i gospodarczych i piastowanych stanowisk: w roku 1939 wstąpiłem do Stronnictwa Ludowego , w którym pracowałem jako sekretarz Koła w Pyzówce Nr legitymacji 66265 z dnia 1II 1939. W czasie okupacji jako pracownik gminy Ludźmierz brałem zaraz w r.1939 i 1940 czynny udział w akcjach przemytu oficerów W.P. I innych osób na Węgry przez dostarczanie  im dowodów osobistych z r. 1938 i pomocy materialnej oraz ubrań. W latach 1942-1945 prowadząc punkt wywiadowczy i zaopatrzenia oddziałów Partyzanckich AK,BCh,AL, i Radzieckich w gminie, organizowałem dostawy na punkty wyznaczone żywność, lekarstwa , ubrania oraz meldunki o ruchach jednostek niemieckich. Ponadto prowadziłem organizację opieki nad rodzinami poległych, będących w obozach koncentracyjnych i niewoli .

             Piastowane stanowiska społeczne w latach 1946-1966 sekretarz Koła ZSL w Pyzówce , przewodniczący Rady Narodowej Gminnej Spółdzielni  SCH w Ludźmierzu a obecnie w Nowym Targu, Prezes O.S.P. w Pyzówce, radny P.R.N. , radny S.R.N Klikuszowa, członek Rady Nadzorczej WZGS w Krakowie . 

             Od roku 1967 do obecnego czasu : przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, członek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klikuszowej, Prezes G.K.ZSL w Klikuszowej, członek Rady Nadzorczej P.ZG.S w Nowym Targu i Przewodniczący Gromadzkiego Komitetu FJN w Klikuszowej i Wiejskiego Komitetu FJN w Pyzówce.

 Pyzówka dnia 1.02.1969r.                             Jan Rola

Galeria: 

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:1,087,536
  • Liczba wejść:126,236