W niedzielny poranek 13 kwietnia 2014r w Pyzówce odbyło sie Zebranie Wiejskie. W Zebraniu uczestniczyło 64 mieszkańców naszej miejscowości oraz władze Gminy z wójtem Janem Smarduchem . Tematem wiodącym było sprawozdanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok ubiegły oraz propozycje robót na rok bieżący. Zebranie zdominował jednak temat wykonywanej aktualnie kanalizacji w Pyzówce. Mieszkańcy podnosili swoje uwagi do wykonywanych prac i obawy czy teren budowy zostanie należycie uporządkowany. Pytano też o zakres prac oraz przyszłe koszty podłączenia i użytkowania kanalizacji. W dalszej części Zebrania mieszkańcy przyjęli sprawozdanie Sołtysa za rok ubiegły oraz zgłaszali propozycję robót, przyjęli sprawozdanie Zarządu Wspólnoty Leśnej i dokonali wyboru do władz w Wspólnoty . Na zakończenie Sołtys zaprosił mieszkańców oraz władze gminy na otwarcie boiska w Pyzówce , które planowane jest na 20 lipca 2014r

 

Porządek Zebrania był następujący: 1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa 2. Propozycje rozdysponowania środków finansowych o na 2014r. 3. Informacje z gminy (w tym sprawy związane z kanalizacją, budowa sali gim.i inne) 4. Wolne wnioski 5. Sprawozdanie Zarządu Wspólnoty Leśnej 6. Wybory do Zarządu Wspólnoty Leśnej 7. Zakończenie Zebrania AD.1. W zeszłym roku z Funduszu Sołeckiego oraz ze środków przyznanych na RS z budżetu gminy dokonaliśmy następujących zakupów i wykonaliśmy następujące roboty, a mianowicie : 1. wykonaliśmy część chodnika na ul. Podhalańskiej ( kostka, kładka, remont barier) za kwotę 33.087 2. remont wjazdu za Skotnikami ( podbudowa, przepust, wybranie fosy, asfalt)13.000 3. utwardzenie tłuczniem dróg(za Kotliną, za Bryniarskimi, na Mazurce) 5.000 (wiosna) 4.dodatkowo jesienią utwardzona została tłuczniem droga za Kotliną 4.587 (fragmenty) 5.praca koparką przy żwirowaniu dróg w Obrocznej i za Ogrodami 1.968 6. transport żwiru oraz koparka przy załadunku 6.264 7.zakup 2-ch rur 600x6mb odwadniających na przejazd "za Ogrodami" 2.425 8. założenie 30mb. korytek w Kowalach ok 1.000 (robocizna) 9.wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic ok 4.920 10. wydatki na sport : zakup kosiarki-traktorka 6.000( 40% kosztów), utrzymanie boiska sportowego 2.052 , drobne zakupy trawa, olej, nawóz 411 11.dobudowa części ogrodzenie przy remizie OSP oraz niwelacja terenu-14.245,44 (wykonanie ogrodzenia robocizna 6.200, siatka na ogrodzenie 3.078,94 ziemia na wyrównanie terenu, transport ziemi oraz praca koparką 4966,50) 9. promocja wsi środki przeznaczone dla Stowarzyszenia Czas na Pyzówkę( do organizacji Folk Festiwal) 2.000 11. pozostałe: dopłata: do MZK 9.000, Odśnieżanie (2/2013) 5.368 (11-12/2013) 6.300 , pracownik interwencyjny 160 , energia OSP 1.960 świetlica 7.900 oświetlenie ulic 18.330 konserwacja 9.199 ogółem wydatki 111.127tys z roku ubiegłego pozostało nam na Radzie Sołeckiej 26.000 pozostałe inwestycje wyk. ze środków budżetu gminy -asfaltowanie drogi na ulicy Turystycznej 54.000( do Szeligów) -asfaltowanie drogi na Mazurce 87.551 - remont cząstkowy- asfaltowanie drogi na Turystycznej przy Grzybkach 13.462 -dotacja dla KS Krokus 9.000 -dotacja z Gminy dla Stowarzyszenia czas na Pyzówkę 5.000 -remont poddasza w Szkole Podstawowej adaptacja na Świetlicę i Bibliotekę - Na koncie Spółki wod. ściek znajduje sie obecnie 10.800zł największy wydatek za rok ubiegły stanowiły rachunki za zużycie energii na przepompowni. Ad2. Propozycje rozdysponowania środków finansowych na 2014r. Fundusz sołecki 25.595 Środki na Radzie Sołeckiej ok 52.000zł oraz środki z poprzed-niego roku 26.000 Rada Sołecka zaproponowała następujące roboty na rok bieżący 1. Remont drogi polnej- za Janosikiem- utwardzenie drogi tłuczniem 830mb koszt ok 42.000 2. Utwardzenie drogi polnej" Za Doliną: przy wjeździe do Pyzówki, założenie rur odwadniających, praca koparką , żwir , gruz 3. Remont drogi asfaltowej przy Szymczykach , założyć korytka utwardzić pobocze i zaasfaltować nierówności 4. Praca koparką i żwirowanie dróg zgłoszonych na Zebraniu w sytuacji kiedy będzie pobór kruszywa oraz - utwardzenie terenu pod chodnik na Podhalańskiej - utwardzenie dróg polnych tłuczniem Za Ogrodami za Kotliną za Łabudami 5. Dobudować oświetlenie uliczne wraz z projektem (dodatkowe lampy) na ul. Orkana, , przy wjeździe do Pyzówki , do Paholskich , na Turystycznej przy Rzadkoszach , na Podhalańskiej od Kaplicy do Czerwińskich, 6 Dofinansować organizacje Festiwalu przez Stowarzyszenia Czas Na Pyzówkę 2.000 7. Dofinansować szkolenie młodzieżowej drużyny pożarniczej 8. Przeznaczyć środki na uroczystość otwarcia boiska i organizację w lipcu parafiady 9. przeznaczyć środki na budowę boiska treningowego (ogrodzenie) AD3 Informacje z gminy (w tym sprawy związane z kanalizacją, budowa sali gim.i inne) Ad 3 Wolne wnioski

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:891,536
  • Liczba wejść:101,741