W dniu 6 lutego 2016r   w remizie  przy ulicy Podhalańskiej w Pyzówce  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze  OSP. Na zebraniu odczytano sprawozdania z działalności straży OSP za rok ubiegły, a następnie zebrani udzielili obecnemu Zarządowi absolutorium. Jednostka OSP liczy obecnie  25 członków czynnych , 2 członków honorowych, po 10 członków dziewczęcej i chłopięcej drużyny młodzieżowej. Strażacy w ubiegłym roku nie wyjeżdżali do pożarów,niebezpieczeństw, zagrożeń. W wyborach przeprowadzonych na Walnym Zebraniu do Zarządu na 5 letnia kadencje zostali wybrani druhowie:

Jan Mrożek - Prezes,
Stanisław Szeliga z-ca Prezesa,
Wiesław Parzygnat -sekretarz,
Andrzej Pacholski-skarbnik,
Roman Kowal -gospodarz,
Stanisław Kowal- Naczelnik,
Mateusz Fic- z-ca Naczelnika.

Galeria: 

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:1,521,924
  • Liczba wejść:168,126