" Budowa boiska sportowego w Pyzówce rozpoczęła się w 2010roku. Pomysły, aby powstało w Pyzówce boisko do rozgrywek piłkarskich pojawiały się wiele lat temu, jednak były problemy ze znalezieniem terenu na lokalizację tego obiektu. Jeszcze w 2004 powstał pomysł, aby wybudować wspólne boisko dla Pyzówki i Morawczyny, ale Morawczyna również borykała się z podobnym problemem. Sprawa budowy boiska powróciła , gdy po wielu latach reaktywował sie klub sportowy Krokus Pyzówka, którego I Prezesem został Bogusław Parzygnat. Inspiracją do zawiązania się Klubu był występ sportowców z Pyzówki na Turnieju Parafialnym w 2007r organizowanym w Klikuszowej. W 2008 roku Zebranie Wiejskie przegłosowało wniosek o wykupie terenu pod boisko sportowe w centrum wsi . Ta lokalizacja była dla Pyzówki niezwykle istotna bowiem w najbliższym sąsiedztwie znajduje sie Szkoła Podstawowa, Wiejski dom Turystyczny i pensjonaty. Z ramienia gminy z-ca wójta St. Szeliga rozpoczął rozmowy z właścicielami gruntów i w 2009 r gmina Nowy Targ stała sie właścicielem terenów umożliwiających budowę wyczekiwanego obiektu . Budowa boiska została podzielona na 2 etapy . Pierwszy etap obejmował wykonanie drenażu płyty boiska , niwelację tereny, zabudowę rowu melioracyjnego , przebudowę linii średniego napięcia, dowóz ziemi , oraz przebudową linii gazowej. Wraz z nadejściem 2012 r rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Pyzówce . 4 stycznia 2012 roku komisyjnie przekazano plac budowy wykonawcy Firmie -Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Pana Andrzeja Kierni z Ratułowa. Roboty na tym etapie trwały niemal cały rok . 29 stycznia 2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Nowym Targu dopuścił do użytku boisko sportowe w Pyzówce . Całkowita wartość robót wyniosła ok 1.200 .000zł " Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszono : - Ks. proboszcza Jana Mikołajczyka - Wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha - Z-cę Wójta Pana Stanisława Szeligę - Z-cę wójta Pana Marcina Kolasę - Skarbnika Gminy Panią Józefę Bryniarską - Sekretarz Gminy Panią Beatę Szewczyk -Pana Prezesa Jana Kowalczyka -Pana W-c Prezesa Franciszka Siutę -Pana Andrzeja Kiernię wykonawcę Pana Józefa Pietrzaka projektanta Prezesa KS Krokus Pyzówka Pana Stanisława Trutego Sołtysa wsi Pyzówka Wiesława Parzygnata oraz najmłodszego zawodnika klubu Krokus Pyzówka a następnie Ks. proboszcz Jan Mikołajczyk poświęcił boisko sportowe. W dalszej części Sołtys wsi podziękował w imieniu społeczności Pyzówki : Pragnę z tego miejsca podziękować także tym, którzy służyli pomocą i dobrą radą przy budowie naszego boiska. Słowa uznania i podziękowania kieruję szczególnie do władz naszej gminy, te podziękowania składam na ręce pana wójta Jana Smarducha za wszelką przychylność przy realizacji inwestycji w naszej miejscowości, zarówno tego boiska sportowego, ale też i widocznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole. Szczególne słowa uznania i serdeczne podziękowania kieruję również do vice Wójta Gminy Nowy Targ Pana Stanisława Szeligi, który wykazał się dużą determinacja i zaangażowaniem przy budowie boiska we własnej miejscowości. Dziękuję Koleżankom i Kolegom radnym obecnej i poprzedniej kadencji za przychylność i wsparcie. Dziękuję wam za ten obiekt. Dziękuję pracownikom Wydziału Finansowego , wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji , Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nowy Targ za udzielenie niezbędnej pomocy przy realizacji tej inwestycji. Dziękuję wszystkim firmom budującym nasze boisko. Serdeczne podziękowania składam Panu Andrzejowi Kierni głównemu wykonawcy. Panie Andrzeju Pańska Firma sprostała zadaniu i wykazała się profesjonalizmem. Dziękuje w końcu wszystkim których zaangażowanie, pomoc i rada doprowadziły do dzisiejszej uroczystości otwarcia. Niech to boisko służyło jak najlepiej całej naszej społeczności, młodzieży , sportowcom oraz gościom wypoczywającym w naszej miejscowości." W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy Jan Smarduch, Prezes Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej p.Franciszek Siuta, p. Andrzeja Kiernię Na koniec wręczono jeszcze jedno wyróżnienie i podziękowanie dla Ks. proboszcza Jana Mikołajczyka za wkład w rozwój sportu w naszej gminie. Ks. Proboszcz jest inicjatorem i pomysłodawcom rozgrywek które nieprzerwanie trwają od 14 lat , żywo interesuje sie sportem i zna sie na piłce nożnej. Znawcy mówią, że uwagi ks. proboszcza są niezwykle trafne i cenne. Pyzówka ze swej strony dziękuje, że może uczestniczyć w Turnieju i że możemy organizatorami na naszym terenie tego Turnieju Na koniec Ks Proboszcz owarzył 14 Turniej O Puchar Proboszcza Klikuszowej

Galeria: 

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:922,668
  • Liczba wejść:105,823