,,SPEŁNIŁY SIĘ NASZE MARZENIA” otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pyzówce We wtorek 08 grudnia br. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku publicznego nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pyzówce. Impreza ta była długo oczekiwana i przygotowana z wielkim zaangażowaniem całej społeczności szkolnej, dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów i rodziców oraz komitetu organizacyjnego. Ogrom pracy włożono w przygotowanie wystroju sali gimnastycznej, występów uczniów oraz wystawy obrazującej budowę sali gimnastycznej. Uroczystość tę poprzedziła msza św. w kościele parafialnym Świętego Jana Chrzciciela w intencji uczniów i nauczycieli szkoły. Po mszy św. uczestnicy korowodem na czele z pocztami sztandarowymi przeszli na teren szkoły, gdzie odbyła się uroczystość powitania zaproszonych gości, przecięcia wstęgi, poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Ks. Prałat Stanisław Strojek- Dziekan Dekanatu Nowotarskiego, przedstawiciele Gminy Nowy Targ, przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, przedstawiciel firmy PROFES, przedstawiciele władz szkolnych , uczniów i rodziców. Szczególnie doniosłym momentem było poświęcenie sali gimnastycznej. Ceremonii poświęcenia dokonał Ks. Prałat Stanisław Strojek- Dziekan Dekanatu Nowotarskiego w obecności dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły Pan Jan Gacek powitał zaproszonych gości m.in.: Wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha, Z-cę Wójta Pana Stanisława Szeligę, Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Bogusława Waksmundzkiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Parzygnata, Skarbnika Gminy Panią Józefę Bryniarską, Sekretarza Gminy Panią Beatę Szewczyk, Panią Dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ Jadwigę Batkiewicz, Panią Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożenę Bryl, Radnych Powiatowych Panią Józefę Guziak oraz Stanisława Żółtka. Radnych Gminy Nowy Targ oraz Sołtysów z Gminy Nowy Targ. Pana Grzegorza Kozłowskiego przedstawiciela Firmy „PROFES” (głównego wykonawcę), Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Nowy Targ, Byłych i obecnych nauczycieli naszej Szkoły, Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pyzówce, Członków Rady Sołeckiej wsi Pyzówka, Prezesa Klubu Krokus Pyzówka Pana Stanisława Trutego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzówce Pana Jana Mrożka, Z-ca Prezesa Stowarzyszenia Czas Na Pyzówkę Kamila Cudzicha. W dalszej części trwania uroczystości głos zabrał: Wójt Gminy Nowy Targ, który przedstawił historię budowy sali gimnastycznej. W kwietniu 2011 r. przygotowany został przez J. Pietrzaka wstępny projekt. W czerwcu UG rozpisał przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w Pyzówce. Przetarg na wykonanie budowy wygrała Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON Aleksandra Bagińska z Suchego Boru. W czerwcu 2012 r. zostało wydane przez Starostę Nowotarskiego pozwolenie na budowę. Przetarg na budowę Sali wygrała firma PROFES firma remontowo-Budowlana Rafał Konieczny z Rabki Zdroju. W lutym 2014 roku rozpoczęto prace budowlane, a zakończono we wrześniu br. Sala gimnastyczna o kubaturze 8 051.00 m3 oraz wymiarach 29,0 m x 23,5 m z 96 miejscami siedzącymi na trybunach powstał dzięki pozyskanym środkom z kredytów na finansowanie zadania w kwocie 2,100 000 zł także z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 965.000 zł. Pozostałą kwotę pokryto z budżetu Gminy Nowy Targ. Koszt całkowity inwestycji zamknął się sumą 4103 000 zł. Odbiór techniczny i decyzję na użytkowanie Sali uzyskano 28 października. Na koniec wystąpienia przytaczając słowa mistrza Polski i olimpijczyka Arkadiusza Gołasia „ Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości : ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, ,znoszenie trudu i niewygód ,ducha wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom, zwrócił uwagę na cel jakiemu ma służyć ta nowo oddana sala gimnastyczna, życzył oby słowa te towarzyszyły wszystkim, którzy staną się użytkownikami tego wspaniałego obiektu. Następnie głos zabierali kolejno przewodniczący Rady Gminy W. Parzygnat, który zauważył że sala gimnastyczna i sąsiadujące pełnowymiarowe boisko sportowe to piękna wizytówka naszej miejscowości oraz całej gminy Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Pani B. Bryl, oraz B. Waksmundzki- Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego. W ich wypowiedziach pojawiały się te same elementy: duma ze sfinalizowania tak doniosłego przedsięwzięcia, radość z otrzymania nowego obiektu i nadzieje, iż pyzowiańscy sportowcy będą mogli jeszcze pełniej realizować swoje pasje i spełniać swoje marzenia, czego konsekwencją będą coraz to bardziej okazałe trofea. Dyrektor Szkoły Podstawowej podziękował i wręczył tabliczki z wygrawerowanymi podziękowaniami wszystkim osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania tak pięknego obiektu sportowego, obiektu na miarę dzisiejszych czasów, z szatniami, zapleczem socjalnym. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Pyzówce. Zebrani goście obejrzeli przedstawienie pt” Kopciuszek na zawodach sportowych” w wykonaniu uczniów klas V i VI „Taniec Iskierek” w wykonaniu uczennic kl. I i II . W drugiej części swoje umiejętności zaprezentowały uczennice klas starszych podczas pokazów tanecznych”Taniec z pomponami” oraz występów zespołu góralskiego „Mali Pyzowianie” Bogaty i ciekawy program artystyczny nagrodzony został gromkimi brawami. Radość i wzruszenie malowało się na twarzach wielu uczestników akademii. Na zakończenie Dyrektor Szkoły serdecznie podziękował Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom komitetowi organizacyjnemu, Radzie Sołeckiej i uczniom za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej. Ceremonia otwarcia sali gimnastycznej przebiegła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Była ona efektem współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów i władz lokalnych gminy. Zebrani goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć okolicznościową wystawę z etapów budowy obiektu sportowego. To był wyjątkowy i niezapomniany dzień.

Tekst Teresa Tulik

Galeria: 

Pyzówka TV

Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ

Statystyki strony

  • Liczba odsłon:1,606,299
  • Liczba wejść:179,639